หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.สอนในรายวิชาต่างๆของคณะการจัดการธุรกิจอาหาร 2.ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผบิตภัณฑ์ และการพัฒนาโมเดลธุรกิจอาหารสมัยใหม่ 3.บริการวิชาการ อบรม ให้คำปรึกษา และจัดสัมมนาให้กับสถาบันการศึกษาและชุมชน รวมถึงธุรกิจอาหารในรูปแบบต่างๆ

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร, คหกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี,บริหารธุรกิจ(การตลาด)

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่มหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี 2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป 3.หากมีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถเดินทางไปสอนที่จังหวัดชลบุรี อำเภอสัตหีบได้) ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร