หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- วางแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายตามกรอบมาตรฐาน TQF เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Scoring Rubrics - จัดทำคู่มือการสอนโดยละเอียดตามมคอ.ที่กำหนด พร้อม Powerpoint เป็นภาษาอังกฤษ และอัพโหลดไฟล์เอกสารการสอนในโปรแกรม E-lerning - ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจอาหาร พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและแนวโน้มที่ทันสมัยกับธุรกิจนั้น - ทำงานโครงการที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้ทำงานตามระบบ P-D-C-A ได้ พร้อมมีการติดตามผลเพื่อพัฒนาต่อไป - รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร, อาหารและโภชนาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี - มีทักษะการทำเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร