หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดสงขลา คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- เป็นผู้กำกับการสอนในรายวิชาที่กำหนด - ดูแลให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ - จัดทำเอกสารด้านวิชาการและเอกสารที่เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา - ผลิตผลงานวิจัย/บทความวิชาการ -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดสงขลา

การศึกษา

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / บัญชี / เศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี -หากมีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดสงขลา คณะบริหารธุรกิจ