หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ programmer (EEC)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- พัฒนาและแก้ไขระบบสารสนเทศของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย - ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบัน

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป

คุณสมบัติ

- ถ้าสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย Codeigniter/Laravel Framework ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ถ้าสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น Mobile จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ถ้าสามารถออกแบบ Ux/Ui ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ programmer (EEC)