หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สอนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา - สอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับมัธยมศึกษา - เป็นครูที่ปรึกษา - รับผิดชอบงานวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาตรี / โท ในสาขาสังคมศึกษา

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การสอนรายวิชาสังคมศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี - มีใบประกอบวิชาชีพครู - มีใจรักในงานสอน - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี - มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์