หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ ด้านการวิเคราห์ะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร iMTM วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-งานสอน/วิจัย -งานพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ -งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***รายวิชาที่ต้องการ Economic analysis for modern trade operation & Supply Chain Management/Applied Business research/Big data Analytics for consumer behavior)

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาเอก วิชาเอก:บริหารธุรกิจการจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป -มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป(ในกลุ่ม Moderntrade) -มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ชิ้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ด้านการวิเคราห์ะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร iMTM วิทยาลัยนานาชาติ