หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและข้อมูลทางอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของคณะฯ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร - ดูแล Website และการประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อสร้าง Brand และการรับรู้สู่ภายนอก - จัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ - จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมภายในคณะฯ และประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - จัด Camp สำหรับการบ่มเพาะด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ และบุคลากรที่สนใจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing การถ่ายภาพ VDO การออกแบบ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี - มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน - ได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมและข้อมูลทางอาหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร