หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดอบรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดอบรม In-house Training / Public Training - วางแผนการจัดอบรม ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ เอกสาร และสถานที่ในการจัดฝึกอบรม - ดูแลงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดฝึกอบรม - จัดทำแผน สื่อ การเผยแพร่ข้อมูลการฝึกอบรมผ่านช่องทางต่าง ๆ - จัดทำสรุป ประเมิน และ รายงานผลในทุก ๆ หลักสูตร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ , บริหารทรัพยากรบุคคล , การตลาด , การค้าปลีก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้เป็นครั้งคราว (มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์) - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - มีความคล่องตัวสูง บุคลิกดี สามารถนำเสนองานแก่ลูกค้าได้ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดอบรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก