หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Store&Receiving โครงการ PIM Food Academy

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดระบบควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายของ - ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ที่ดูแลอยู่เสมอไม่ให้ของขาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดทำรายการสั่งซื้อตามรอบการสั่ง รวบรวมใบสั่งซื้อในส่วนที่รับผิดชอบให้แผนกจัดซื้อ พร้อมตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ - จัดทำรายงานวัตถุดิบคงเหลือให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสนับสนุนงานจัดซื้อ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ , อาหารโภชนาการ , โภชนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์) ทำงานเป็นกะสลับ รอบเช้า 8:00-17:00 น. รอบบ่าย 12:00-21:00 น. - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในสายงานการจัดการงานคลังสินค้ามาไม่น้อยกว่า 3 ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี (โดยเฉพาะ excel) - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Store&Receiving โครงการ PIM Food Academy