หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.วางแผนงานด้านการสอนและเตรียมสื่อการสอน 2.รับผิดชอบงานวิจัยและการบริการวิชาการ 3.ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาโท/เอก สาขาวิชาเอก Aviation Management /Airline Management

คุณสมบัติ

1.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป 2.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 3.มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 4.มีความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ -กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน -การกระจายตัวสินค้าในธุรกิจการบิน -การจัดการบริการลานจอด -เวชศาสตร์การบิน -จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 5.หากมีประสบการณ์ในการสอนหรือการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ