หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการโรงแรม ฯ คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สอนวิชาแม่บ้าน ต้อนรับส่วนหน้า และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาระงานสอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลหลักสูตร EP ที่จะเปิดในปีการศึกษาหน้า การปรับหลักสูตร การจัดตั้ง และงานด้านวิชาการ - สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอก - ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ - ดูแลโครงการต่าง ๆ ของสาขา และบริการวิชาการของสาขา - เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาทั้งขณะเรียนและฝึกงาน - ให้ความร่วมมือกับสสอ.ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร - รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของสาขา

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญาโท - ปริญญาเอก สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก - มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่น ทุ่มเทด้านการสอน และมีจิตวิทยาการสอนและสื่อสารกับนักศึกษาได้ดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการโรงแรม ฯ คณะวิทยาการจัดการ