หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- งานสอน - งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานวิจัย - งานบริการทางวิชาการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาตรี ในสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 - ระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติ

- ถ้าสามารถสอนได้ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับปริญญาตรีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ/มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีใบประกอบวิชาชีพครู - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี - มีใจรักในงานสอน ** สามารถสมัครผ่านทาง email : sevenjobs@cpall.co.th โดยระบุตำแหน่งงานที่สนใจและส่ง Resume มาเพื่อประกอบการพิจารณา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์