ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : SENIOR ADMINISTRATIVE EXECUTIVE (ปฏิบัติงาน สาทรซอย 5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดทำงานเอกสารและงานสำนักงานทั่วไป ทำการนัดหมายและจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ เขียนโครงการ/บันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลงานด้านเอกสารการจัดส่งเอกสารทั้งหมดในหน่วยงาน ติดต่อประสานงานดูแลด้านความเรียบร้อยของสำนักงานเวลามีการจัดงาน หรือมีการใช้สถานที่โดยอำนวยความสะดวกในภาพรวมทั้งหมด - ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานกับทั้งภายในและภายนอก - งานด้านจัดซื้อ ประสานงานเรื่องการจัดซื้อทั้งกระบวนการ - งานด้านบัญชีและการเงิน ดำเนินการเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายทำเอกสารการเบิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานห้องประชุม ประสานงานด้านการจองห้องประชุม การจัดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดงาน - จัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ทำตัวเลขลงระบบ สรุปและนำเสนอผู้บริหาร - งานอืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในงานธุรการประสานงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี - บุคลิกดี มีใจรักในงานบริการ มีความคล่องตัวสูง - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งSENIOR ADMINISTRATIVE EXECUTIVE (ปฏิบัติงาน สาทรซอย 5)