หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสเลขานุการด้านบริหาร (ปฏิบัติงานวิทยาเขต EEC จ.ชลบุรี)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.ประสานการจัดประชุม,บันทึกและทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้ภายในสายบริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 3.งานสารบัญกลาง (รับ-จ่าย-จัดหมวดหมู่เอกสาร) คัดแยก-แจกจ่ายเอกสารในสายบริหาร 4.จัดทำบัญชีเบื้องต้นด้านบริหาร 5.ตรวจประเมินการทำงานของ out source และร้านอาหารร่วมกับสายกิจกรรมพิเศษ 6.งานบริการจอง-เช่ายานพาหนะ,งานคีย์ระบบต้องเบิกและอื่นๆในระบบ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เลขานุการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกบริหาร,บัญชีหรืออื่นๆขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

1.มีความสามารถในการประสานงาน 2.มีความละเอียดรอบคอบ 3.มีความอดทน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

27-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเลขานุการด้านบริหาร (ปฏิบัติงานวิทยาเขต EEC จ.ชลบุรี)