หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - งานปฏิบัติการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิจัยในชั้นเรียน - งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานบริการทางวิชาการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรีหรือโท วิชาเอก สาขาการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีใบประกอบวิชาชีพครู - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีใจรักในงานสอน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์