ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ครูสาขาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-งานสอน -งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -งานวิจัย -งานบริการทางวิชาการ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-จบปริญญาตรีในสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการเรียนระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

คุณสมบัติ

-ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี -มีใบประกอบวิชาชีพครู -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีใจรักในงานสอน -ถ้ามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งครูสาขาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์