หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : รองผู้อำนวยการหลักสูตร (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. กำกับการสอน พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แก่นักศึกษา 2. ให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา 3. ดูแล ติดตามนักศึกษา 4. วางแผน ดำเนินงานด้านงานวิจัย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโทขึ้นไป วิชาเอก บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านการสอนมาอย่างน้อย 1-3 ปี 2. มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการหลักสูตร (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต คณะบริหารธุรกิจ