ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดทำรายการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและตามมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินในแต่ละรอบการจ่ายให้ผู้มีอำนาจลงนาม ทันตามเวลาที่กำหนด - บันทึกบัญชีเอกสารใบแจ้งหนี้ส่งมอบให้ผู้มีอำนาจลงนาม และบันทึกบัญชีเอกสารการรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีต้นทุนขายและโอนปิดบัญชีต้นทุนขาย ตรวจนับบัญชีสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) - จัดทำรายการ Confirm ข้อมูลระหว่างกันเพื่อทำรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทในกลุ่มทางด้านจ่าย ส่งให้ทีมบัญชีงบการเงินรวมในแต่ละเดือน - ปิดบัญชีประจำเดือน ไตรมาส - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี - มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel,Word,Power point - มีความมุ่งมั่น ละเอียดและมีความรับผิดชอบสูง - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะในการนำเสนอที่ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งพนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ)