หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- วางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตร - ตรวจสอบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกในการขออนุมัติหลักสูตร - จัดทำคู่มือด้านการศึกษาของสถาบันฯ - จัดทำฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีความรู้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี - สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานและบริการการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ