หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.จัดการงานเอกสารทางด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรตั้งแต่นักศึกษาเข้าจนถึงสำเร็จการศึกษา 2.ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา 3.งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

การศึกษา ปริญญาตรี-โท วิชาเอกการจัดการการศึกษาหรือบริหารธุรกิจ ประสบการณ์ 3-5 ปี

คุณสมบัติ

1.สามารถสื่อสารและเขียนภาษาจีนได้ดี 2.มีพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน