หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการร้านอาหาร chef's kitchen (ภายใต้การบริหารงานบริษัท CP All และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

ดูภาพรวมของร้าน Chef’kitchen เช่น การวางแผนงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้ รวมถึงการวางแผนด้านงบประมาณ เป็นต้น

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

คุณสมบัติ

1.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินงานร่วมกับทีมงานและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ความรับผิดชอบสูง สามารถจัดเวลา บริหารเวลาได้ในกรฯีเร่งด่วนหรือนอกเวลาดำเนินการ 3. มีความรู้ประสบการณ?อย่างน้อย2-3ปีในด้านการบริหารจัดการร้าน รวมทั้งดำเนินการ ตามกฏระเบียบของรัฐและองค์กร 4.สามารถวางแผนงานการดำเนินร้านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการจัดซื้อและบริหารจัดการต้นทุน 5.ประสบการณ์ด้านการสอนงาน การฝึกอบรม และภาษาต่างประเทศ เป็นคุณสมบัติพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 6.สามารถมาปฏิบัติงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี ได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร chef's kitchen (ภายใต้การบริหารงานบริษัท CP All และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)