ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โรงเรียนสาธิต PIM)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดทำแผนงาน โครงการ การบริการ เสนอรายละเอียดงาน และขออนุมัติงบประมาณกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานด้านเครือข่ายทางการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน-ภายนอกสถานศึกษา - จัดให้มีการแสดงผลงานวิชาการในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานนิทรรศการ งานเทศกาล ฯลฯ โดยบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาศิลปวัฒนธรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี - สามารถใช้ MS Office ในการทำงานได้ในระดับดี-ดีมาก - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (โรงเรียนสาธิต PIM)