หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.วางแผนงานและงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2.ให้คำปรึกษางานด้านกิจกรรมนักศึกษา 3.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.จัดกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 5.กำกับดูแลให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาทั้งไทยและต่างประชาติ 6.ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี ขึ้นไป

คุณสมบัติ

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรมต่างๆในการนำเสนองาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 27

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา