หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ บริหารคนและกลยุทธ์ (ป.โท) คณะวิทยาการจัดการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.สอนนักศึกษาระดับ ป.โท ด้าน HRM และ HRD 2.ทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ 3.รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4.สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชน/หน่วยงานภายนอกได้ 5.เป็นที่ปรึกษา/ให้คำปรึกษา/ดูแลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษา ป.โท ได้

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหาารทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

เคยทำงานด้าน HRM หรือ HRD 5 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์การสอนด้านทรัพยากรมนุษย์ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ บริหารคนและกลยุทธ์ (ป.โท) คณะวิทยาการจัดการ