หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เลขานุการ โครงการ PIM Food Academy (ภาษาอังกฤษดี)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ทำงานด้านเอกสารและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดระบบงานสารบรรณ งานพิมพ์ และงานธุรการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ - บริหารการจัดการประชุม บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - โต้ตอบจดหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - จัดทำตารางการนัดหมาย วางแผนภาพรวมตลอดทั้งปี - จัดทำกำหนดการสอนและการเชิญวิทยากร - ประสานงานกับบุคคลต่าง ๆ และจัดดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เลขานุการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ไม่ใช่เสาร์-อาทิตย์) ทำงานเป็นกะสลับ รอบเช้า 8:00-17:00 น. รอบบ่าย 12:00-21:00 น. - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - มีระเบียบวินัยในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน - บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถสื่อสารและใช้ Academic writing ได้เป็นอย่างดี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเลขานุการ โครงการ PIM Food Academy (ภาษาอังกฤษดี)