หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Social Media & Web Master สื่อสารการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. สร้าง Content ตามโจทย์และกลยุทธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางสื่อ Socail Media และ Website 2. ดูแลตอบคำถามและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ในสื่อ Social Media และ Website 3. ประสานงานกับทีมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลมาปรับเพื่อสื่อสารต่อในสื่อต่างๆ 4. ติดตามผล วิเคราะห์สถิติ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 5. สนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/อักษรศาสตร์/Digital Marketing/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีความรู้เรื่องเครื่องมือ Social Media เพื่อสื่อสารเชิงตลาด,มีความคิดสร้างสรรค์ 2.มีประสบการณ์ 1-2 ปี ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Social Media & Web Master สื่อสารการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร