CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : โครงการ Chef’s Kitchen - Line Cook

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ถูกสุขอนามัย - ดูแลความสะอาดในบริเวณแผนกครัว - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ส่งมาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของ QA - ดูแล และ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาฝึกงานในกระบวนการเตรียมงานต่าง ๆ - ดูแลต้นทุนในแผนกครัวให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ - รักษาดูแลทรัพย์สิน และ อุปกรณ์ในครัวให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในสายงานครัว ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน และความรอบคอบในการทำงาน **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งโครงการ Chef’s Kitchen - Line Cook