หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PIM Food Solution Consultant

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สร้างและพัฒนาหลักสูตร ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ PIM Food Academy - ทดลองและพัฒนาสูตรใหม่ ๆ สำหรับงาน PIM Food Solution ให้กับลูกค้า - จัดทำต้นทุนและควบคุมปริมาณของวัตถุดิบสำหรับงาน PIM Food Solution - ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในหลักสูตรที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย รวมถึงความสะอาดและสุขอนามัยของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ - จัดทำเอกสารและคู่มือหลักสูตรที่ใช้สำหรับ PIM Food Solution - บริหารจัดการงานด้าน PIM Food Solution เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Culinary Art)

คุณสมบัติ

** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน PIM Food Solution Consultant