หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : นักวิจัยด้าน AI , Big Data , IoT สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ทำวิจัยด้าน AI , Machine Learning , Deep Learning , NLP , Chatbot , Computer Vision หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่อยู่ในแขนง AI - เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python , R , Matlab - ทำ Data analytic ได้ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาโท-เอก สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการเขียน Research ด้าน AI , Machine Learning , Deep Learning , NLP , Chatbot , Computer Vision หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่อยู่ในแขนง AI ที่ได้รับการเผยแพร่ - มีความรู้ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมจำพวกทำ Data Analytic เช่น RapidMiner , Weka , Colab , Hadoop , Spark ได้ - มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนองาน ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งนักวิจัยด้าน AI , Big Data , IoT สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ