CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารงบประมาณการเงินและงานจัดซื้อ สำนักสื่อสารองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- จัดทำการเบิก-จ่าย ภายในหน่วยงาน - จัดทำงบประมาณ - ดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้าง ต่าง ๆ - ดูแลงานธุรการ งานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถติดต่อประสานงานได้ดี - มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

หญิง

อายุ

23-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงบประมาณการเงินและงานจัดซื้อ สำนักสื่อสารองค์กร