หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานขายหลักสูตรและจัดสัมมนา (ปฏิบัติงานสีลม)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- บริหารงานขายและจัดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ - ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในช่องทางต่าง ๆ สรรหาช่องทางใหม่ ๆ ในการประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการจัดงานสัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - จัดงาน Event ต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา หรือขายหลักสูตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี - สามารถเดินทางได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - บุคลิกดี มีความคล่องตัวสูง กล้าพูด กล้าแสดงออก - มีทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี - สามารถใช้ MS Office รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานด้าน Presentation หรืองานประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขายหลักสูตรและจัดสัมมนา (ปฏิบัติงานสีลม)