CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : โครงการ Chef's Kitchen - หัวหน้าทีมต้อนรับส่วนหน้า (Team Leader)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้มาใช้บริการในร้านอาหาร - บริหาร ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจบริการ , อาหารและเครื่องดื่ม , คหกรรมศาสตร์ , โรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - มีใจรักในงานบริการ - มีประสบการณ์ในสายงานบริการด้านร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 2 ปี - มีภาวะผู้นำสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งโครงการ Chef's Kitchen - หัวหน้าทีมต้อนรับส่วนหน้า (Team Leader)