หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร - วางแผนด้านการสอน ทำตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ - ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และให้คำปรึกษาโครงการพิเศษแก่นักศึกษา - ทำงานวิจัย และงานบริการวิชาการด้านธุรกิจอาหารและภัตตาคาร การสำรวจตลาด ความพึงพอใจของผู้บริโภค - วางแผนและดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมหลักสูตร ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบกิจกรรมของคณะฯ หรือสถาบันฯ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาโืท-เอก วิชาเอก การจัดการธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจภัตตาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร อย่างน้อย 3 - 5 ปี หรือมีประสบการณ์สอนหรือทำงานวิจัยในสาขาที่สัมพันธ์กัน - มีทักษะการประกอบอาหาร / ออกแบบและจัดการตำรับอาหารได้ / มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี *โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (PBT) ที่ระดับ 500 ขึ้นไป - มนุษยสัมพันธ์ดี สนใจงานกิจกรรม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี - ชำนาญด้าน IT ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 50 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร