หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการขนส่ง

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

- ควบคุมดูแลงานขนส่ง ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ - ดูแล รายได้ - รายจ่าย ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ร่วมกำหนดกลยุทธ์องค์กร

ประเภทงาน

คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์ , Logistics ,สถิติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 3 ปี ขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการขนส่ง