หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : DATA ENTRY OFFICER

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

- บันทึกข้อมูล ราคาค่าขนส่งลงระบบ - บันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆในระบบ - งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ ,Logistics และอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- มีทักษะพื้นฐานในการคิดและวิเคราห์ข้อมูล - มีทักษะในการสื่อสาร - มีความละเอียดรอบคอบ - มีความชอบในงานเอกสาร - ชอบงาน Routine และมีความคิดที่จะปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งDATA ENTRY OFFICER