หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Sales Section Manager

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

-เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความต้องการของลูกค้า และประสานงานต่อกับหน่วยงานที่รับเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า-แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมดูแลทีมงานในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม KPIs ที่บริษัทกำหนด -ดูแลยอดขายของหน่วยงานให้เป็นไปตาม KPIs ที่บริษัทกำหนด

ประเภทงาน

การขาย

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท สาขา การจัดการ ,การตลาด , Logistics และอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์ใน สายงานขายงาน ลอจิสติกส์ 3 ปี ขึ้นไป - มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง (บริษัทมีค่าน้ำมัน-บำรุงรักษา ให้ตามจริง) - บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอหรือปรับปรุงงานได้ - มีทักษะ-ประสบการณ์ในการตัดสินใจ - มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน PDCA

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งSales Section Manager