หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

ดูแลงานธุรการทั่วไปภายในบริษัท และงานสต๊อกอุปกรณ์

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์ในงานธุรการ 1-3 ปี - สามารถเดินทางไปนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี - มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 28 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ