หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Data Analyst

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า พร้อมศึกษาแนวโน้มทางธุรกิจ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา เพื่มบริการที่จะสร้างยอดขายของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์นำเสนอต่อผู้บริหาร - วิเคราะห์ข้อมูล KPIs บริษัทในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท สาขา เศรษฐศาสตร์ , Logistics ,สถิติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในธุรกิจ Logistics จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป - มีวิธีคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งData Analyst