หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ADMIN OFFICER

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

- จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน - จัดหา Supplier กรณีมีอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดหรือเสียหาย - ดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อื่นๆ - ประสานงานในการจัดทำสัญญาเช่า สัญญาจัดจ้าง สัญญางานบริการ

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ,นิติศาสตร์ หรืออื่นๆ

คุณสมบัติ

- มีทักษะในการจัดการ - มีทักษะในการสื่อสาร - มีความละเอียดรอบคอบ - มีความชอบในงานเอกสาร - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งADMIN OFFICER