หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Business Develop & Solution Design

บริษัท ออลล์ นาวลอจิสติกส์ จากัด

ลักษณะงาน

-เข้าพบลูกค้าร่วมกับทีม Sales และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความต้องการของลูกค้า และประสานงานต่อกับหน่วยงานที่รับเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า-แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ออกแบบ Logistics Solution ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า และองค์กรสามารถบริการลูกค้าได้ตามความต้องการ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการ ,การตลาด , Logistics และอื่นๆ ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

-ประสบการณ์ในสายงานลอจิสติกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ (บริษัทมีค่าน้ำมัน-บำรุงรักษา ให้ตามจริง) -บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย -สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอหรือปรับปรุงงานได้ -มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน PDCA -สามารถสื่อสาร-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 750 ขึ้นไป บริษัทมีค่า Certificate) ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ (GPA 2.75 ขึ้นไป)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งBusiness Develop & Solution Design