หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไปด้านปฎิบัติการ ธุรกิจ Quick Service Restaurant

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

วางกลยุทธ์งาน Operation และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานสากล รวมถึงบริหารงบกำไร(ขาดทุน) เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ในงานบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจที่มีการแข่งขันกับการให้บริการและขยายสาขา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

38 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้านปฎิบัติการ ธุรกิจ Quick Service Restaurant