ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT Governance Specialist

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

1.IT Governance Risk and Compliance (GRC) Management: กำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์ GRC เพื่อการกำกับดูแลบริหารการให้บริการด้าน IT ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท, กฎหมาย, กฎระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจต่างๆ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ของ กลต. มาเป็นกรอบในการบริหารงาน 2.IT Process Management: กำกับดูแลและบริหารกระบวนการทำงานด้าน IT และการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่นๆขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 3.IT Risk Management: กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการกำหนดแผน BCM (Business Continuity Management) ที่เหมาะสม ให้มั่นใจว่าระดับของผลกระทบด้าน IT จะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจยอมรับได้ 4.IT Resource Management: กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources) อย่างคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงทรัพยาการด้านระบบและด้านบุคลากร

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์การบริหารคุณภาพการให้บริการ IT อย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปี 2.มีความรู้ด้าน IT Governance, IT Service Management, IT Process Management และมีความเข้าใจหลักการ IT Framework ต่างๆ เช่น ITIL, COBIT, CMMI ในระดับดีมาก 3.ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก 4.หากมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก (Convenience Store) หรือธุรกิจบริการด้านการเงิน (Financial Services) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT Governance Specialist