ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Management Trainee Program

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - บุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ - ทัศนคติเชิงบวก เข้าใจธุรกิจ ยอมรับและปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง - มีทักษะการสอนงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - มุ่งมั่นใส่ใจเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอง - ทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด และเดินทางต่างจังหวัดได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ไม่เกิน 28 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งManagement Trainee Program