ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : PMO and Resource Management Specialist

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

1. บริหารจัดการภาพรวมพอร์ทโฟลิโอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Portfolio Management) ครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณ, การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ, การจัดสรรทรัพยากร และการวัดผล เพื่อสนับสนุนให้ Programme, Project Manager และทีมงาน สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการสามารถส่งมอบผลลัพธ์ต่อธุรกิจตามที่ได้ตกลงไว้ ภายในกำหนด มีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม 2. กำหนดกระบวนการ/มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ในการบริหารโครงการ โดยทำงานร่วมกับทีมงานภายในสำนัก หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ ภายในและภายนอกต่างๆ สื่อสารผลักดันให้มีการนำไปใช้ ตลอดจนถึงการกำกับดูแลติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี 3. วางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล รวมถึงการใช้เครื่องมือในการดำเนินโครงการ ภายในสำนัก ให้สอดคล้องต่อความต้องการของโครงการ หรืองานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้โครงการและงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. บริหารจัดการให้มีการพัฒนาบุคลากร ด้าน Project Management ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่ดี

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์การบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปี 2.มีความรู้และทักษะด้าน Project Management และ Software Development Methodology 3.มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานใน IT Technology เป็นอย่างดี 4.ต้องสามารถใช้ Microsoft Project, Microsoft Office ในระดับดีมาก 5.ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก 6.หากมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก (Convenience Store) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งPMO and Resource Management Specialist