หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไปด้าน Organization Development

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

• งานด้านทรัพยากรบุคคล : กำหนดและวางกลยุทธ์งานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร • งานด้านจัดซื้อและธุรการ : วางแผนและควบคุมงานด้านจัดซื้อและธุรการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้งบประมาณขององค์กรที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบการบริหารงานคุณภาพ

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• ประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปี • มนุษยสัมพันธ์ดี • มีทักษะในการให้คำปรึกษา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้าน Organization Development