ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและระบบงานร้าน

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

วางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้หลักในการวิเคราะห์เชิงพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งผลักดันและบริหารทีมงานให้สร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกในอนาคต •วางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน •ให้คำปรึกษางานโครงการโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ •ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนวัตกรรม •บริหารจัดการโครงการ และกำกับดูแลทีมงาน รวมถึงผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวอุตสาหการ (IE), บริหารธุรกิจ, การตลาด

คุณสมบัติ

•อายุ 32 ปี ขึ้นไป •การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวอุตสาหการ (IE), บริหารธุรกิจ, การตลาด •มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานพัฒนาธุรกิจ การตลาด และเทคโนโลยีนวัตกรรม •มีความรู้ด้านบริหารโครงการ การบริหารคน •มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ •มีทักษะในการใช้ Microsoft office เป็นอย่างดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและระบบงานร้าน