หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

-วิเคราะห์ วางแผนและบริหารกลยุทธ์ระดับองค์กร ประสานงาน บริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่กำหนด

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

ไม่ระบุ

การศึกษา

-การศึกษาระดับปริญญาตรี/ท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดการจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ , BSC , KPI , Project Management, PMS -สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ -มีความรู้ ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น TQM, TQAมีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร