ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Merchandise Data & Analysis

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

• การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์ข้อมูล การบริหาร และจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 3 ปี • มีความสามารถในการพัฒนาระบบการวัดผล ออกแบบรายงานสารสนเทศ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจงานด้านผลิตภัณฑ์ • มีทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอข้อมูลได้ • มีความยืดหยุ่น และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Merchandise Data & Analysis