ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Data Analytics

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

•ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร •จัดหาและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมขององค์กร •วิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร •ตั้งสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและออกแบบ Data Model และ Predictive Model •เชื่อมโยงความต้องการไปสู่การสร้างและปรับปรุง Solution Dashboard Report / บทวิเคราะห์ที่ช่วยในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจได้ •ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อร่วมกำหนดและจัดตั้ง Benchmark และตัวชี้วัด KPI เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กร •นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท สาขา Computer Science, Computer Engineering, MIS, Statistic, Economic, Business Administration

คุณสมบัติ

•มีประสบการณ์ด้าน Business Intelligent, Business Analysis, Business Research อย่างน้อย 3 ปี •มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการจัดการระบบฐานข้อมูล

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Data Analytics