ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกร (ไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ / สิ่งแวดล้อม)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

- ดูแลระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรและรับผิดชอบวางแผน ติดตามงานซ่อมบำรุงระบบ หรือการปรับปรุงกระบวนการต่างๆตามสายงาน - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Preventive) - วางแผน และกำหนดภาระงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ ทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน - - ติดต่อกับ Supplier เพื่อประสานงานในการดำเนินงานต่างๆ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขาดังต่อไปนี้ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

บริษัทพิจารณาการรับพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมหลายสาขาเพื่อรองรับการผลิตของโรงงานเปิดใหม่ 2 โรงงาน ซึ่งประจำอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-32 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ / สิ่งแวดล้อม)