หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : E-Commerce Manager

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

•วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจด้าน E-Business จัดทำแผนการตลาด และการขาย แผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Plans, Communication Plans, Execution Plans, & Budget) •บริหารจัดการ แผนงาน เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย •บริหารทีมงาน ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน •ประเมินผลการทำงาน วางกลยุทธ์ในการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ภาวะตลาดและการแข่งขัน •พัฒนาศักยภาพของทีมงานในด้านต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงอยู่เสมอ

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด , บริหารธุรกิจ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

•มีประสบการณ์ การพัฒนาธุรกิจ ด้าน Online marketing , E – Commerce , E-Money •สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาด , การบริหารโครงการด้านIT •ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย •ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

37 - 47 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งE-Commerce Manager