หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

1. รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล 2. จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและ ติดตามทวงหนี้คงค้างเกินกำหนดระยะเวลา 3. บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้ 4. สรุปรายงานการขายตั๋ว เพื่อจ่ายเงินคืน Client 5. จัดทำรายงานกระทบยอดลูกหนี้การค้า และยืนยันยอดลูกหนี้ 6. จัดทำรายงานภาษีขาย

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR)